„Modernizacja bieżni boiska sportowego w Regnowie”

Gmina Regnów realizowała projekt pn.: „Modernizacja bieżni boiska sportowego w Regnowie”  

Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację części istniejącej nawierzchni bieżni otaczającej boisko sportowe w Regnowie. Modernizacja dotyczyła części bieżni o długości 265 m i szerokości 3,75 m (trzy tory) o łącznej powierzchni 993,76m² polegająca na zdjęciu starej nawierzchni oraz wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie obrzeży betonowych, w tym:

- warstwa dolna frakcja 0-63 mm; grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm,

- warstwa górna 0-31,5 mm; grubość po zagęszczeniu 8cm

- wykonaniu obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem o łącznej długości 530 mb.

Wartość całkowita zadania – 159 408,76 zł
Dotacja – 100 000,00 zł

 

  • Tablica informacyjna