Projekt " CUŚ DOBREGO"

Gmina Regnów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie realizuje projekt „CUŚ DOBREGO” dofinansowany z Funduszy Europejskich w partnerstwie z Powiatem Rawskim jako Liderem i Gminą Biała Rawska, Gminą Rawa Mazowiecka, Miastem Rawa Mazowiecka, Fundacją Obudźmy Nadzieję, Szpitalem Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu rawskiego 105 miejsc świadczenia usług dla 223 osób.

Usługi społeczne będą realizowane w formie: usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Regnów, Gminy Biała Rawska i Miasta Rawa Mazowiecka, specjalistycznych  usług  opiekuńczych  i  asystenta  rodziny  dla  mieszkańców Gminy Biała Rawska, Klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka, prowadzenia Klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka oraz prowadzenia   dla   mieszkańców   powiatu   rawskiego:   wypożyczalni   sprzętu rehabilitacyjnego, Domu Dziennego Pobytu w Rawie Mazowieckiej i Przewodowicach i wsparcia dzieci z rodzin zastępczych i osób z ich otoczenia. Usługi zdrowotne będą realizowane w formie miejsc opieki długoterminowej i organizacji teleopieki.

Realizacja projektu od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.

 Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 11.090.726,51 zł 

Wartość projektu 13.047.757,68 zł

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 12.08.2020 r.