System powiadomień SMS

System powiadomień SMS

Wójt Gminy Regnów informuje, że został wprowadzony sms-owy system powiadomień:

- podatników o terminie zapłaty zobowiązań lub o powstałych zaległościach z tytułu podatków i opłat, tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłat za odpady komunalne itp.,

- mieszkańców o wszelkich wydarzeniach kulturalnych, zagrożeniach i innych ważnych terminach oraz interesujących wydarzeniach związanych z naszą gminą i regionem.
Osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie systemu powiadomień sms Urzędu Gminy Regnów, będzie otrzymywać krótkie, bezpłatne wiadomości tekstowe w formie sms:

- przypominające o terminie płatności posiadanych zobowiązań oraz o upływie terminu płatności,

- informujące o ważnych terminach, różnego rodzaju interesujących wydarzeniach związanych z gminą i regionem oraz ostrzeżeniach przed zagrożeniami.
Wójt Gminy Regnów zachęca i serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wypełnienia oświadczenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu komórkowego do celów wysyłania powiadomień. Wypełniony druk niniejszego oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy w Regnowie w pokoju nr 6 lub nr 4, w godzinach pracy Urzędu w godz. 7.30 – 15.30 lub przesłać pocztą (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 46 8131623 wew. 3 lub wew.4