Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Rylsk

Modernizacja drogi wewnetrznej w miejscowości Rylsk

Gmina Regnów zakończyła realizację projektu: „Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Rylsk o długości 705 m”

W ramach zadania wykonano:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem o średniej warstwie 10 cm,

- nawierzchnię z betonu C10/12 o gr. 10 cm, szer. 4,0 m

- pobocza 0,50 m

Całkowita wartość inwestycji –  162 414,50 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –  125 985,50 zł