Program „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”

Gmina Regnów realizuje program rządowy pt.: ,,Korpus wsparcia dla seniorów'' moduł II, tj. zakup urządzeń do świadczenia usługi ,,opieki na odległość'' przy użyciu tzw.: ,,opasek bezpieczeństwa - opaska telemedyczna'' wraz z zakupem usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami 65+ przez centrum monitoringu. 

Opaska bezpieczeństwa posiada z następujące funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

„Opieką na odległość” objętych zostało 35 seniorów z terenu Gminy Regnów.
Uroczyste wręczenie opasek odbyło się w dniu 14 lipca br.
Całkowita wartość zadania – 26 700,00 zł
Dotacja – 26 700,00 zł.