Zdalna Szkoła +

Gmina Regnów otrzymała 45 000,00zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do Szkoły Podstawowej w Regnowie w celu poprawy dostępu do zdalnego nauczania nauczycielom oraz dzieciom.

Gmina Regnów 14 września 2020 r. przekazała Szkole Podstawowej im. Władysława Ciasia w Regnowie 18 sztuk laptopów w

Projektu operacyjnego polska cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr i „powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła + w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej” w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 8351532034. Laptopy te posłużą dzieciom oraz nauczycielom z terenu Gminy Regnów. Łączna wartość zakupionych laptopów wraz z ubezpieczeniem wynosi 38 765,24 zł brutto.

  • Widok zakupionych laptopów
  • Wójt Gminy Regnów podpisuje umowę
  • Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej podpisująca umowę