"Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie"

Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie

Gmina Regnów zakończyła realizację projektu „Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie”
Całkowita wartość inwestycji –  1 749 000,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
1 573 750,00 zł
Udział własny Gminy Regnów –
175 250,00 zł
Inwestycja zlokalizowana jest w Regnowie, gm. Regnów, powiat rawski, działka nr 288/4 i 288/2 - budynek Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Regnowie. W skład zespołu budynków szkolnych wchodzą budynki oznaczone literami A-D. Budynek oznaczony literą F stanowi budynek Urzędu Gminy natomiast budynek oznaczony literą E użytkowany jest zarówno przez szkołę (zachodnia część) jak i przez administrację gminną (wschodnia część).
W ramach zadania wykonano:

 • Budynek A: hala sportowa: Wymiana stolarki okiennej, Ocieplenie ścian;
 • Budynek B: łącznik: Wymiana stolarki okiennej, Ocieplenie ścian;
 • Budynek C: szkoła: Ocieplenie ścian, Ocieplenie stropu nad piętrem 1;
 • Budynek D: szkoła: Ocieplenie ścian;
 • Budynek E: szkoła/Urząd Gminy: Wymiana stolarki okiennej, Wymiana drzwi wejściowych od zaplecza, Ocieplenie ścian, Ocieplenie stropu nad piętrem 1;
 • Budynek F: Urząd Gminy: Wymiana stolarki okiennej, Ocieplenie ścian, Wymiana drzwi wejściowych głównych do Urzędu Gminy, Ocieplenie stropu nad piętrem 1.

 

 • Tablica informacyjna: Termomodernizacja
 • Wejście do Urzędu Gminy
 • Wejście do Urzędu Gminy
 • Wejście do Szkoły Podstawowej im. Władysława Ciasia
 • Budynek Szkoły Podstawowej im. Władysława Ciasia
 • Budynek Szkoły Podstawowej im. Władysława Ciasia