Projekt „Poznaj Polskę”

Gmina Regnów otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022.

Gmina Regnów otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”- edycja 2022. Środki finansowe przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

Dofinansowaniem została objęta Szkoła Podstawowa im. Władysława Ciasa w Regnowie. 

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 35 000,00

Wkład własny stanowi: 8 750,00

Wartość całkowita: 43 750,00

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci
i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Podczas wycieczek w 2022 r. uczniowie szkoły zwiedzą punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauk. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

 

baner toplayer
KOMUNIKAT ODNOŚNIE WODY