Zakup witaczy

Realizowana operacja pt. „Promocja obszaru Gminy Regnów poprzez montaż dwóch witaczy” polegała na wykonaniu projektu, realizacji oraz montażu dwóch witaczy promocyjnych. W ramach realizacji operacji zostały zaprojektowane i zamontowane dwustronne dwa witacze, z logiem Gminy i napisem „Gmina Regnów. Witamy” po jednej stronie – „Gmina Regnów Zapraszamy ponownie” – po drugiej. Zamontowane witacze pozwalają na promocję Gminy Regnów i obszaru LGD „Kraina Rawki”, poprawiają dostępność mieszańców oraz turystów do informacji o zasobach Gminy i obszaru LGD.

  • Tablica informująca „Promocja obszaru Gminy Regnów poprzez montaż dwóch witaczy”