Gospodarka odpadami

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.