„Modernizacja bieżni boiska sportowego w Regnowie”

Gmina Regnów realizowała projekt pn.: „Modernizacja bieżni boiska sportowego w Regnowie”

Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Regnów w Gminie Regnów w powiecie rawskim na działce nr 288/4. Modernizacja bieżni obejmowała:
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gr. 13 mm, kolor ceglasty na odcinku bieżni o łącznej powierzchni 412,5 m² (długość 110 mb x szerokość 3,75 m),  

- wykonanie obrzeży betonowych bieżni o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem o łącznej długości 220 mb,
Zakres prac obejmował także wykonanie poniższych robót:

a)       Roboty pomiarowe.

b)      Roboty ziemne.

c)       Wykonanie drenażu.

d)      Wykonanie obrzeży:

-        ławy betonowe z oporem pod krawężniki,

-        obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,

e)      Podbudowa dynamiczna ET gr. 3,5 cm z granulatu gumowego, żwiru i lepiszcza poliuretanowego PU.

f)        Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gr. 13 mm kolor ceglasty.

g)       Malowanie linii wyznaczających tory bieżni.

Całkowita wartość inwestycji –  206 255,66 zł
Dofinansowanie  – 76 356,00 zł
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

  • Znak (symbol) Unii Europejskiej
  • Logo Leader
  • Logo Gmina Regnów
  • Logo LGD Kraina Rawki
  • Logo PROW
  • Tablica informacyjna
  • Zdjęcie bieżni
  • Tablica informacyjna