„Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Regnowie”.

„Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Regnowie”.

 

Gmina Regnów realizowała projekt pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Regnowie”.
Całkowita wartość inwestycji –  1 091 288,85 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
– 922 061,00 zł
Udział własny Gminy Regnów – 169 227,85 zł 

Inwestycja zlokalizowana jest w Regnowie, gm. Regnów, powiat rawski, działka nr 288/4. W ramach inwestycji zostały wykonane:

 • boiska do piłki nożnej o wymiarach 61×28 m o nawierzchni z trawy syntetycznej,
 • boiska wielofunkcyjne (do siatkówki i koszykówki) o wymiarach 31×18 m o nawierzchni sztucznej z ulepszonego granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego na lepiszczu poliuretanowym o gr. warstwy 3,5 cm z nakładką barwnego granulatu EPDM na lepiszczu poliuretanowym o gr. warstwy 1,0 cm,
 • piłkochwyty z siatki polietylenowej bezwęzłowej od strony zachodniej boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy,
 • ogrodzenie boisk z paneli ogrodzeniowych systemowych od strony południowej i północnej boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz wokół boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej,
 • utwardzenie terenu wykonanego z kostki betonowej w postaci drogi wewnętrznej, chodników i schodów,
 • oświetlenie terenu boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy,
 • zainstalowanie stojaka na rowery oraz barierek przy schodach zewnętrznych.

             

 • Tablica informacyjna
 • LKS Sokół Regnów
 • oisko wielofunkcyjne
 • Boisko do piłki nożnej
 • Boisko do piłki nożnej