„Sołectwo na plus” Wólka Strońska

Gmina Regnów realizowała projekt w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”

 1. Nazwa Gminy: GMINA REGNÓW
 2. Nazwa miejscowości, w której realizowano projekt: WÓLKA STROŃSKA
 3. Nazwa projektu: „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wólka Strońska
 4. Termin realizacji projektu: od dnia 24 lipca 2023 roku do dnia 10 listopada 2023 roku.

W ramach projektu zakupiono: wykaszarkę - szt. 1, która ułatwi bieżące utrzymanie nawierzchni trawiastej na placu zabaw;  ławki ogrodowe w ilości 2 szt.,  grill ogrodowy - szt. 1; boisko do piłki siatkowej -1 kpl oraz chodnik z kostki brukowej - 1 kpl, z których będą korzystali mieszkańcy wsi Wólka Strońska.

Dotacja – 100%
Kwota dotacji – 12 000,00 zł

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

 • Wykaszarka
 • Wykaszarka
 • Ławki
 • Ławki
 • Chodnik
 • Boisko
 • Boisko
 • Grill
 • Tablica informacyjna
 • autor: Malgorzata Foks, data: 2023-11-23