Nabycie wyposażenia i sprzętu w imieniu własnym na rzecz OSP Regnów

Inwestycja polegała na nabyciu wyposażenia i sprzętu  w imieniu własnym na rzecz OSP Regnów”, zgodnie z podpisaną umową Nr DFS-III.7211.549.2020   z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości. W ramach projektu zakupiono: ubrania specjalne, aparaty powietrzne nadciśnieniowe, sygnalizatory bezruchu oraz Rozpieracz hydrauliczny ramieniowy Sp-555 wąż hydrauliczny. Pozyskane środki  z Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem I Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości 50.918,00 zł a wkład własny Gminy Regnów 509,18 zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła 51.427,18 zł.

 

  • Przekazanie zakupionego sprzetu gaśniczego
  • Złożenie gratulacji poprzez podanie ręki przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego i Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej