Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podskarbice Szlacheckie

Gmina Regnów realizowała projekt pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podskarbice Szlacheckie”.  Przedmiotem zadania było wykonanie inwestycji polegającej na budowie nowego odcinka sieci wodociągowej w Podskarbicach Szlacheckich w Gminie Regnów. Inwestycja zlokalizowana jest w północno-centralnej części miejscowości Podskarbice Szlacheckie; koniec sieci w miejscowości Podskarbice Królewskie. Odcinek połączył istniejące odgałęzienie sieci „wo90” w Podskarbicach Szlacheckich z odgałęzieniem sieci „wo110” w Podskarbicach Królewskich. Zakres zamówienia obejmował budowę odcinka sieci wodociągowej w Podskarbicach Szlacheckich wzdłuż drogi powiatowej na działkach nr ew. 146, 256/1, 254/5, 254/3, 253/1, 252/1, 251/1, 250/1, 223/1, 193/1 i wzdłuż drogi gminnej na działce nr ew. 193/2 oraz w Podskarbicach Królewskich pod drogą gminną na działce nr 148. Wraz z siecią wodociągową zostało wykonanych 10 szt. odejść do hydrantów. Przyłącza wodociągowe do poszczególnych nieruchomości były poza zamówieniem.

Sieć wodociągowa o łącznej długości L ~1402,65 mb, w tym: przewód główny PE Dz110 mm ~ 1388,95 mb; odejścia do hydrantów DN80 z żel. sfero ~13,70 mb (10 kpl).

Całkowita wartość inwestycji –   493 705,07 zł
Dofinansowanie
   179 401,00 zł

Gmina Regnów – 314 304,07 zł

Projekt finansowany z udziałem środków z budżetu państwa poprzez wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

  • Tablica informacyjna
  • godlo_polski (003)
  • znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_rgb (002)