Promocja Gminy Regnów poprzez zakup oświetlenia świątecznego

Gmina Regnów nie posiadała elementów oświetlenia ulicznego promującego obszar, w rezultacie zakupiono oświetlenie świąteczne, co pozwoliło zwiększyć prestiż oraz spowodowało że gmina wyróżnia się na tle innych gmin.

Pozyskane środki z LGD „Kraina Rawki” 5.000,00 zł. Wkład własny Gminy Regnów – 0 zł.

  • Widok drogi zimą z napisem " Wesołych Świąt"
  • Widok przedstawiający napis " Wesołych świąt" po zmroku
baner toplayer
KOMUNIKAT ODNOŚNIE WODY