Wykonanie remontu drogi Nowy Regnów-Annosław

Wykonanie remontu drogi Nowy Regnów-Annosław

Gmina Regnów zakończyła realizację projektu: „Wykonanie remontu drogi Nowy Regnów-Annosław na odcinku 1095m”

W ramach zadania wykonano:

- Przygotowanie istniejącej nawierzchni poprzez oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej.
- Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji  2-5 mm. 10-12 kg na m². Wykonanie pierwszej warstwy.
- Skropienie warstwy emulsją modyfikowaną 1,8-2 l na m²

Całkowita wartość inwestycji –  65 153,10 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –  50 942,18 zł