Dostępna przestrzeń publiczna

Gmina Regnów otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Całkowity koszt realizacji projektu - 154 220,00 zł

Dofinansowanie z PFRON – 123 253,00 zł

Udział własny Gminy Regnów – 30 967,00 zł

 Zadanie będzie obejmowało:

- doposażenie placu zabaw w Regnowie poprzez zakup urządzeń zabawowych i małej architektury,

- naprawę istniejących urządzeń na placu zabaw w Regnowie,

- wykonanie bezpiecznej nawierzchni typu EPDM w postaci bezpiecznych puzzli.

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia grantowego jest poprawa do 31.12.2024 r. dostępności placu zabaw przez Gminę Regnów dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

  • Logo PFRON
  • GMINA-REGNÓW_logo-podstawowe
  • Tablica informacyjna