"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regnów w 2023 roku"

Gmina Regnów realizowała projekt pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regnów w 2023 roku”. Zadanie polegało na odebraniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z posesji mieszkańców z terenu Gminy Regnów.

Realizacja projektu odbyła się w terminie od 29.11.2023 r. do 20.12.2023 r. przy udziale dotacji  z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość całkowita zadania – 21 346,18 zł
Dotacja – 17 608,00 zł

http://www.zainwestujwekologie.pl/

  • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi