Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Regnów.

  • autor: Iwona Kozera, data: 2023-03-27