Struktura Urzędu

Wójt Gminy Regnów

Mariusz Cheba

tel. 46 813-16-23 wew.9; pok.nr 9

wojt@ugregnow.pl

Sekretarz Gminy

Agnieszka Rokicka-Bednarek

tel. 46 813-16-23 wew. 1,2 ; pok. nr 3

sekretarz@ugregnow.pl

Skarbnik Gminy

Alina Szczegulska

tel. 43 813-16-23 wew. 9; pok. nr 8

skarbnik@ugregnow.pl

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i dowody osobiste

Agnieszka Rokicka-Bednarek

tel. 46 813-16-23 wew. 1, 2 ; pok. nr 3

sekretarz@ugregnow.pl

Referat Finansowy- Podatki

tel. 46 813-16-23 wew. 3; pok. nr 6

podatki@ugregnow.pl

Aneta Kumanowska- Referent Fn

a.kumanowska@ugregnow.pl

Katarzyna Jackowska- Referent Fn

k.jackowska@ugregnow.pl

Referat Finansowy-Księgowość

Edyta Lisicka- Inspektor Fn

e.lisicka@ugregnow.pl

Katarzyna Piekut- Referent Fn

tel. 46 813-16-23 wew.9; pok.nr 7

k.piekut@ugregnow.pl

Agnieszka Woźniak- Referent

tel. 46 813-16-23 wew. 4, pok.nr 4

a.wozniak@ugregnow.pl

Referat Infrastruktury i Zasobów Naturalnych

Iwona Kozera- Referent RIZN

tel. 46 813-16-23 wew. 6, pok. 4

i.kozera@ugregnow.pl

Marzena Słomka- Referent RIZN

tel. 46-813-16-23 wew. 5 , pok. 1

m.slomka@ugregnow.pl

Małgorzata Foks- Inspektor RIZN

tel. 46 813-16-23 wew. 7 i 8

m.foks@ugregnow.pl

Sekretariat, Referat Organizacyjny, Biuro Rady

Judyta Szydłowska- Inspektor

tel. 46 813-16-23 wew. 9 , pok. nr 9

urzad@ugregnow.pl