Budowa świetlicy w miejscowości Rylsk z przeznaczeniem na Dom Kultury (etap II)

 Umowa o przyznanie pomocy Nr 00011-65170-UM0510034/18  z dnia 10.10.2018r  i aneks Nr 1 o przyznanie pomocy w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  objętego PROW na lata 2014-2020.

W zakres II etapu zadania wchodziły  m.in. roboty wewnątrz budynku i zagospodarowanie terenu, projekt budowlany instalacji zbiornika gazu płynnego wraz z instalacją wewnętrzną gazu i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy oraz towarzyszącymi robotami instalacyjnymi oraz wyposażenie budynku

Dane podstawowe  budynku świetlicy środowiskowej:

Powierzchnia zabudowy budynku- 111,88  m²

Powierzchnia tarasu ogrodowego-   14,80  m²                                     

Powierzchnia tarasu wejściowego (wiaty)- 7,10m2                                       

Powierzchnia użytkowa -  78,46m2

Kubatura budynku - 535,00m3 .

Pozyskane środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w kwocie 82.091,08 zł. Wkład własny Gminy Regnów 112.192,92 zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła 194.284,00 zł.      

  • Pomieszczenie socjalne w którym jest stół,  lodówka, zmywarka
  • Pomieszczenie główne ze stołami i krzesłami w świetlicy