Ogłoszenia i komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regnów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów, wsi: Kazimierzów, Podskarbice Królewskie, Sowidół i Wólka Strońska oraz fragmentów wsi: Annosław, Podskarbice Szlacheckie, Regnów, Rylsk , Rylsk Mały, Rylsk Duży i Sławków.

  • autor: Marzena Słomka, data: 2024-02-23

SADZENIAKI ZIEMNIAKA NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje

Ferie zimowe z Aquarium.