Ogłoszenia i komunikaty

Punkt konsultacyjny – pomoc psychologa Gminy Regnów

Zapraszamy na korzystanie z bezpłatnej pomocy psychologicznej na terenie naszej Gminy.
W bibliotece gminnej w Regnowie będzie dyżurował psycholog świadczący pomoc w zakresie:
- uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard),
- pomoc dla rodzin osób z problemem uzależnień,
- pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie,
- porady rodzinne (konflikty małżeńskie, itd.),
- porady wychowawcze,
- kłopoty i kryzysy innego rodzaju.
Dyżury odbywać się będą : Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 14:00-16:00;
Drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz.  11:30 -13:30
Psycholog przyjmuje tylko osoby dorosłe, terapia dzieci odbywa się w postaci terapii rodzinnej – wymagany jest najpierw kontakt z rodzicami. 
Psycholog
Szymon Kocik
Tel. 519 609 404

Wstecz