Ogłoszenia i komunikaty

Profilaktyka Jodowa

Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.W obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, która informuje, że rosyjskie działania militarne na Ukrainie oraz ataki na Zaporoską Elektrownię Jądrową nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców Polski. Nie ma więc podstaw, żeby rozpoczynać wydawanie tabletek jodku potasu. W celu zabezpieczenia ludności na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego z uwolnieniem radioaktywnego jodu, realizując podstawowe zadania o charakterze informacyjnym Urząd Gminy w Regnowie informuje, iż miejscem wydawania jodku potasu będzie Urząd Gminy  w Regnowie. Lista wszystkich punktów wydawania na terenie województwa łódzkiego została opublikowana na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem:
https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/miejsca-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-wojewodztwa-lodzkiego