Ogłoszenia i komunikaty

Szacowanie strat w uprawach

Wójt Gminy Regnów informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, na terenie naszej gminy, poszkodowani rolnicy mogą składać wypełnione wnioski o oszacowanie szkód w terminie od 20 maja do 31 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy w Regnowie, w pok. nr 5.

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2024 r.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • wydruk złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2024 r.;
  • jeżeli uprawy były ubezpieczone - kopię polisy ubezpieczeniowej;
  • decyzję nakazu podatkowego.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Regnów oraz na stronie internetowej tut.urzędu.

Ponadto, Wójt Gminy Regnów przypomina, że w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie gminy, który powoduje straty w gospodarstwach rolnych, należy o tym bezzwłocznie powiadomić urząd w celu rozpoznania skali zjawiska i rozpoczęcia procedury szacowania szkód.

Kontakt: (46) 813-16-23 wew. 6

Wstecz