Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Regnów

Gmina Regnów realizuje projekt pod nazwą: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Regnów”.  Zadanie polega na opracowaniu dokumentu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Regnów, w którym zaplanowane zostaną zasady podniesienia efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Plan będzie obejmował cały teren Gminy Regnów, w tym wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii. Realizacja projektu odbywa się w terminie od 07.12.2021r. do dnia 31.03.2022r. przy udziale dotacji  z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość całkowita zadania – 16 900,00 zł
Dotacja – 8 091,00 zł

  • autor: Malgorzata Foks
  • Logo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...
baner toplayer
Baner porzedstawia informację o konultacjach społecznych w zakresie Strategii Gminy Regnów