"Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Rylsk Mały"

Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Rylsk Mały

Gmina Regnów w dniu 12.04.2022r. rozpoczęła realizację projektu „Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Rylsk Mały”.
Zakres prac obejmuje m.in.: przygotowanie terenu pod budowę, usunięcie części istniejącej warstwy kruszywa oraz wykonane wszelkich robót ziemnych. W przypadku takiej potrzeby usunąć humus oraz ewentualnie inne grunty niebudowlane. Koryto wyprofilować i zagęścić. Po zagęszczeniu koryta do odpowiednich parametrów zostanie wykonana warstwa podbudowy z kruszywa łamanego średniej grubości 5,00 cm. Następnie wykonane zostaną nawierzchnie bitumiczne drogi - warstwa asfaltobetonowa wiążąca dla KR 1 gr. 4,00 cm oraz warstwa asfaltobetonowa ścieralna dla KR1 gr. 3,00 cm.

Po wykonaniu nawierzchni całej drogi gminnej uformowane będą obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,70 m. Wykonane zostaną zjazdy do posesji z kruszywa łamanego oraz przebudowa skrzyżowania drogi.

Zostanie zamontowane nowe oznakowanie pionowe uwzględniające przebudowaną jezdnię.

Zadanie obejmie łącznie powierzchnię drogi o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3 980,00 m2. Powierzchnia nawierzchni z kruszywa łamanego, pobocza i zjazdy- 1 531,00 m2.

Szerokość jezdni po przebudowanie będzie wynosić 4,00 m.

Całkowita wartość inwestycji –  485 654,43 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 436 311,00 zł

Udział własny Gminy Regnów – 49 343,43 zł

  • Baner przedstawia informację o inwestycji "Przebudowa...
baner toplayer
Baner porzedstawia informację o konultacjach społecznych w zakresie Strategii Gminy Regnów