Remont drogi gminnej Annosław-Kazimierzów

Gmina Regnów realizowała zadanie pn.: „Remont drogi gminnej Annosław-Kazimierzów”. Przedmiotem inwestycji był remont drogi gminnej Annosław-Kazimierzów, działka ew. nr 79, obręb Annosław, gm. Regnów.

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej oraz utwardzone pobocza.

Nawierzchnia asfaltowa o powierzchni – 8865,87m2

Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego o powierzchni  – 3244,42m2

Całkowita wartość inwestycji –  743 545,49 zł
Dofinansowanie  – 408 950,00 zł

 Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  • Tablica informacyjna
    • autor: Małgorzata Foks, data: 2023-10-27