Ogłoszenia i komunikaty

Placówka Terenowa KRUS w Rawie Mazowieckiej apeluje: Zadbaj o bezpieczne wakacje najmłodszych!

Wakacje kojarzą się przede wszystkim z wypoczynkiem i beztroską, tymczasem na wsi to pora szczególnie intensywnych prac polowych. Podczas gdy żniwa absorbują czas i uwagę dorosłych, dzieci wymagają wzmożonej troski. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od lat przypomina o zachowywaniu bezpieczeństwa w okresie letnim. Szczególnie niebezpiecznie jest w wakacje, kiedy dzieci mają dużo wolnego czasu a ich rodzice mają dużo pracy.

Wakacje z Aquarium

Wójt Gminy Regnów serdecznie zaprasza dzieci i młodzież szkolną z naszej gminy na wspaniałe Wakacje z Aquarium. Od 24.06.2024 do 30.08.2024 w godzinach od 8.00 do 15.00 ( z ostatnim wejściem do godz. 14.00) z wyłączeniem 15.08.2024 r. oraz weekendów  dzieci i młodzież z Gminy Regnów po okazaniu znaczka z logotypem przedszkola lub legitymacji szkolnej - pierwsza godzina korzystania z pływalni i figloraju z bonifikatą 50%.

Informacja ! - szacowanie strat w uprawach

Wójt Gminy Regnów informuje o wydłużeniu terminu do dnia 7 czerwca 2024 r. na składanie wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi.

 • autor: Natalia Szulc, data: 2024-05-21

Szacowanie strat w uprawach

Wójt Gminy Regnów informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, na terenie naszej gminy, poszkodowani rolnicy mogą składać wypełnione wnioski o oszacowanie szkód w terminie od 20 maja do 31 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy w Regnowie, w pok. nr 5.

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2024 r.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 • wydruk złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2024 r.;
 • jeżeli uprawy były ubezpieczone - kopię polisy ubezpieczeniowej;
 • decyzję nakazu podatkowego.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Regnów oraz na stronie internetowej tut.urzędu.

Ponadto, Wójt Gminy Regnów przypomina, że w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie gminy, który powoduje straty w gospodarstwach rolnych, należy o tym bezzwłocznie powiadomić urząd w celu rozpoznania skali zjawiska i rozpoczęcia procedury szacowania szkód.

Kontakt: (46) 813-16-23 wew. 6

Awarie sieci energetycznej spowodowane przez agrowłókninę

PGE Dystrybucja S.A.  zwraca się z apelem do rolników o skuteczne zabezpieczenie przed porwaniem przez wiatr stosowanej na terenach upraw agrowłókniny. W ostatnim czasie odnotowano nasilenie na terenie Gminy Regnów zdarzeń awaryjnych na energetycznych liniach napowietrznych spowodowanych zarzucaniem na ich przewody agrowłókniny nieskutecznie przytwierdzonej do podłoża. Sytuacje takie skutkują przerwami w zasilaniu, uszkodzeniami elementów sieci, a także stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych oraz zagrożenie pożarowe.

 

 • autor: Natalia Szulc, data: 2024-05-17

Aktualizacja Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasów

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej informuje, iż AGENCJA „CEZAR” PRACOWNIA URZĄDZANIA LASU Cezary Piotrkowicz, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Bocznej 28, reprezentowana przez Pana Cezarego Piotrkowicza, będzie prowadzić prace terenowe w zakresie aktualizacji Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasów na terenie obrębów: Kazimierzów, Regnów, Nowy Regnów, Annosław, Rylsk, Rylsk Duży, Sławków, Rylsk Mały, Sowidół, Wólka Strońska, Podskarbice Szlacheckie, Podskarbice Królewskie.

 • autor: Katarzyna Jackowska, data: 2024-05-15

Najpiękniej Umajone

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza mieszkańców, sołectwa i organizacje pozarządowe do udziału w Konkursie  „Najpiękniej Umajone” na najpiękniej ozdobione przydrożne kapliczki i krzyże, które stanowią nieodłączny elementem krajobrazu polskiej wsi. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres biuro@krainarawki.eu  lub dostarczyć do siedziby LGD "Kraina Rawki" do 17 maja 2024 roku. Na zwycięzców czekają nagrody!!! Szczegóły udziału w konkursie  na stronie: https://www.krainarawki.eu/zapraszamy-do-konkursu-najpiekniej-umajone/

 

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Mieszkańcy Gminy Regnów,
W dniu 10 maja 2024 r. w godz. 09:00 – 11:30 zapraszamy na bezpłatne konsultacje o dotacjach do Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, mieszczącego się w Urzędzie Gminy w Regnowie, sala nr 8 na I piętrze. Informacje dostępne są również na stronie www.funduszeue.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejski.gov.pl oraz naszym FB „Łódzkie informuje o funduszach”.

 • Plakat informujący o punkcie konsultacyjnym
 • autor: Malgorzata Foks, data: 2024-05-06

Działaj Lokalnie 2024

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do składania wniosków w nowym konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2024”.

Nabór wniosków rozpocznie się 15 kwietnia 2024 r. Szczegóły Konkursu na stronie: https://www.krainarawki.eu/nabor-wnioskow-na-dzialaj-lokalnie-2024/

W związku z naborem wniosków, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom konkursu „Działaj Lokalnie”.

Harmonogram spotkań:

18 kwietnia 2024 r. godz. 16.00 Jatki Miejskie w Rawie Mazowieckiej (ul. Mickiewicza 13, 96-200 Rawa Mazowiecka)

19 kwietnia 2024 r. godz. 16.00 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej (ul. Jana Pawła II 2, 96-230 Biała Rawska)

23 kwietnia 2024 r. godz. 16.00 Siedziba Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych (ul. Króla Jana Sobieskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska).

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu telefonując pod numer telefonu 695 700 565 lub wysyłając informacje na adres odl@krainarawki.eu

Linki do ogłoszenia o Konkursie na naszej stronie

 https://www.krainarawki.eu/nabor-wnioskow-na-dzialaj-lokalnie-2024/

Link do zaproszenia na spotkania informacyjne

https://www.krainarawki.eu/zapraszamy-na-spotkania-informacyjne-w-ramach-dzialaj-lokalnie-2024/

Informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje o sanitarnym odstrzale dzików na terenie powiatu rawskiego.

Komunikat o szczepieniu lisów.

 • data: 2024-04-11

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 kwietnia 2024 r. we wszystkich Placówkach Terenowych KRUS w województwie łódzkim. Więcej informacji pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (43) 823 93 10, (44) 725 64 16 oraz na stronie internetowej www.gov.pl/krus.

Komunika o przerwie w dostawie wody

Wójt Gminy Regnów informuje, że w związku z przepięciem sieci wodociągowej na terenie gminy Regnów w dniu 13-15.03.2024 r. nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w godzinach  9.00 - 15.00 w miejscowości Regnów.

                                                                                                                                                                                                                                                             

 • autor: Marzena Słomka, data: 2024-03-12

Apel do osób wykonujących czynności związane z utrzymaniem drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje o wysokim stopniu zagrożenia występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu zarówno na terenie ferm jak i na terenie gospodarstw utrzymujących drób w małych ilościach.

 

Konkursy KRUS dla dzieci rozpoczęte!

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej

Komunikat o przerwie w dostawie wody

Dopłaty do kukurydzy- wnioski do 29 lutego 2024 r.

Zgodnie z § 13zzl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy.

Pomoc ma charakter pomocy publicznej i jest udzielana na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr SA.110984 (2023/N)

Pomoc finansowa będzie udzielana producentowi kukurydzy:

1.      któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

 1. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472;
 2. który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Panie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;
 3. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc nie przysługuje do upraw kukurydzy na kiszonkę.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 29 lutego 2024 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Za datę złożenia wniosku uważa się:

 1. w przypadku osobistego złożenia wniosku w kancelarii BP – datę dostarczenia wniosku do kancelarii BP;
 2. w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego (np. Poczta Polska) – datę nadania przesyłki (data stempla);
 3. w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl – datę jego nadania.

 UWAGA!

 1. W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP lub mObywatel, aby wniosek trafił do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy należy starannie wskazać dane tej jednostki, tj. w nazwie jednostki musi występować określenie „Biuro powiatowe” oraz nazwa powiatu gdzie dane BP ARiMR ma siedzibę, np. „BIURO POWIATOWE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W ZAMOŚCIU (22-400 ZAMOŚĆ, WOJ. LUBELSKIE)” lub „AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA - BIURO POWIATOWE (65-120 ZIELONA GÓRA, WOJ. LUBUSKIE)”.
 2. Jeżeli wniosek o udzielenie pomocy finansowej składany jest za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel.gov.pl, przy wykorzystaniu funkcji „Pismo ogólne do urzędu”, konieczne jest odrębne podpisanie przez Wnioskodawcę, podpisem elektronicznym, wniosku o udzielenie pomocy, np. z wykorzystaniem usługi „Podpisz dokument elektronicznie” dostępnej na platformie ePUAP lub mObywatel.gov.pl

Szczegółowa instrukcja składania wniosku o pomoc za pośrednictwem platformy ePUAP lub uslugi mObywatel.gov.pl została zawarta w instrukcji wypełniania wniosku. 

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone. W tym tygodniu zapraszamy:

 • od 26 lutego do 28 lutego 2024 r. w godzinach 07:00-18:00;
 • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta.

Szczegółowe informacje o trwającym naborze dostępne są na stronie internetowej ARiMR po adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rolnikow-bedacych-producentami-kukurydzy-w-2023-r

 • autor: Iwona Kozera, data: 2024-02-28

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej w dniu 21 lutego 2024 roku wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze powiatu rawskiego. Treść rozporządzenia poniżej.

 • autor: Iwona Kozera, data: 2024-02-27

Obwieszczenie Wójta Gminy Regnów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów, wsi: Kazimierzów, Podskarbice Królewskie, Sowidół i Wólka Strońska oraz fragmentów wsi: Annosław, Podskarbice Szlacheckie, Regnów, Rylsk , Rylsk Mały, Rylsk Duży i Sławków.

 • autor: Marzena Słomka, data: 2024-02-23

SADZENIAKI ZIEMNIAKA NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje

Ferie zimowe z Aquarium.