"Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie"

Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie

Gmina Regnów w dniu 10.05.2022r. rozpoczęła realizację projektu „Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie”

Całkowita wartość inwestycji –  1 749 000,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 1 573 750,00 zł
Udział własny Gminy Regnów – 175 250,00 zł
Inwestycja zlokalizowana jest w Regnowie, gm. Regnów, powiat rawski, działka nr 288/4 i 288/2 - budynek Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Regnowie. W skład zespołu budynków szkolnych wchodzą budynki oznaczone literami A-D. Budynek oznaczony literą F stanowi budynek Urzędu Gminy natomiast budynek oznaczony literą E użytkowany jest zarówno przez szkołę (zachodnia część) jak i przez administrację gminną (wschodnia część).

Przewidywany zakres prac dla zamówienia dla poszczególnych budynków:

  • Budynek A: hala sportowa: Wymiana stolarki okiennej, Ocieplenie ścian;
  • Budynek B: łącznik: Wymiana stolarki okiennej, Ocieplenie ścian;
  • Budynek C: szkoła: Ocieplenie ścian, Ocieplenie stropu nad piętrem 1;
  • Budynek D: szkoła: Ocieplenie ścian;
  • Budynek E: szkoła/Urząd Gminy: Wymiana stolarki okiennej, Wymiana drzwi wejściowych od zaplecza, Ocieplenie ścian, Ocieplenie stropu nad piętrem 1;
  • Budynek F: Urząd Gminy: Wymiana stolarki okiennej, Ocieplenie ścian, Wymiana drzwi wejściowych głównych do Urzędu Gminy, Ocieplenie stropu nad piętrem 1.
  • Tablica informacyjna: Termomodernizacja