Ogłoszenia i komunikaty do roku 2023

„Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki - organizacja warsztatów”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” rozpoczęło realizację operacji własnej pt. „Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki - organizacja warsztatów”. Na terenie każdej gminy z obszaru LGD „Kraina Rawki” zostanie zorganizowany jeden warsztat rękodzieła. Projekt jest odpowiedzią na problem wskazany w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. zbyt mała ilość wydarzeń integrujących i aktywizujących mieszkańców. Celem projektu jest zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców obszaru LGD "Kraina Rawki" poprzez organizację cyklu warsztatów rozwijających ich pasje. Zachęcamy mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” do udziału w warsztatach. Jako pierwsze odbędą się warsztaty garncarskie ze szkliwieniem, które poprowadzi Pan Bogdan Ignaczak. To twórca z Chociszewa (gm. Parzęczew), który wytwarza wyroby rękodzielnicze ze szkła, drewna, a przede wszystkim ceramiczne gwiżdżące ptaki. Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” do udziału w warsztatach, które odbędą się 21 i 28 kwietnia 2022 r. o godz. 17:00 w Domu Ludowym w Bukowcu (Bukowiec 47,97-226 Żelechlinek). Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach przyjmowane będą telefonicznie pod numerem 46 814 50 18, 695 700 565 w godz. 8.00 – 15.30. O zakwalifikowaniu uczestników będzie decydować kolejność zgłoszeń. O terminach i miejscach organizacji kolejnych warsztatów będziemy sukcesywnie informować. Operacja własna współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.