Ogłoszenia i komunikaty do roku 2023

Wyłączenie z dopłat dla nieruchomości objętych przebiegiem gazociągu

Firma Romgos Gwiazdowscy sp. z o.o. działając w imieniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ -SYSTEM S.A. oddział w Tarnowie, jako Wykonawca Robót Budowlanych przedstawia zestawienie powierzchni pasa budowlano-montażowego do wyłączenia z dopłat dla nieruchomości w gminie Regnów objętych przebiegiem inwestycji ,,Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn- Wronów, ETAP III Rawa Mazowiecka-Wronów odcinek realizacji nr 3 i 4 o łącznej długości ok. 154 km stanowiącego część inwestycji pn. ,,Budowa gazociągu Wronów – Odolanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego.
Jednocześnie informuje, że dla zainteresowanych właścicieli działek istnieje możliwość wglądu do protokołów opisujących stan nieruchomości przed rozpoczęciem prac budowlanych w biurze budowy Romgos Gwiazdowscy sp . z o.o.

Wstecz

baner toplayer
KOMUNIKAT ODNOŚNIE WODY