Budowa ciągu pieszego oraz budowa przejść dla pieszych w miejscowości Rylsk

Gmina Regnów realizowała zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Regnów polegająca na budowie ciągu pieszego oraz budowie przejść dla pieszych w miejscowości Rylsk”

Zakres prac obejmował budowę jednostronnego chodnika o szerokości 1,5 m łącznie z dwoma bezpiecznymi przejściami dla pieszych.  

Całkowita wartość inwestycji –  155 800,00 zł
Dofinansowanie  – 99 920,00 zł

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  • Zdjęcie