Projekt "CUŚ DOBREGO 2”

49vQS8BLwEvAS8BLwEvAS8BPqMBDxI7zNd5RvqJeAl4CXgJeAl4CXgJeAlsKVI4P8BWe+YuvoVUwgAAAAASUVORK5CYII=

W dniu 25 kwietnia 2024 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „CUŚ DOBREGO 2”, nr FELD.07.09.-IP.01-0011/23-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

W ramach projektu Gmina Regnów pozyskała dofinansowanie na realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 3 osób.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych przez utrzymanie i utworzenie na terenie powiatu rawskiego od 1.12.23-30.04.27, 126 miejsc świadczenia usług społecznych dla 150 osób(120K,30M), w tym 40 osób z niepełnosprawnością (32K/8M).Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną osoby zamieszkujące na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a konkretnie osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności).

Usługi społeczne będą realizowane w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka, miasta i gminy Biała Rawska, gminy Regnów i gminy Sadkowice; specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców miasta i gminy Biała Rawska, gminy Sadkowice; usług sąsiedzkich dla mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka, miasta i gminy Biała Rawska; klubu seniora dla mieszkańców gminy Rawa Mazowiecka, gminy Sadkowice; dziennego domu pobytu w Rawie Mazowieckiej i Przewodowicach dla mieszkańców powiatu rawskiego, usług asystenckich dla osób wymagających wsparcia wraz z wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu rawskiego.

W trakcie realizacji projektu w okresie 1.12.2023-30.04.2027, wsparciem zostanie objętych:

  •  w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania: 3 mieszkańców gminy Regnów, 14 mieszkańców gminy Biała Rawska, 9 mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka, 15 mieszkańców Gminy Sadkowice;
  • w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla uczestników usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania: 5 mieszkańców gminy Biała Rawska, 6 mieszkańców gminy Sadkowice;
  • w formie opiekuńczych usług sąsiedzkich: 2 mieszkańców gminy Biała Rawska, 5 mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka,
  • w formie usług klubu seniora: 42 mieszkańców gminy Rawa Mazowiecka, 25 mieszkańców gminy Sadkowice;
  • w formie usług dziennego domu pobytu: 21 mieszkańców powiatu rawskiego, 11 mieszkańców powiatu rawskiego;
  • w formie asystenta osoby wymagającej wsparcia: 3 mieszkańców powiatu rawskiego;
  • w formie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego: 80 mieszkańców powiatu rawskiego.

Realizacja projektu od 01.12.2023 r. do 30.04.2027 r.

Całkowita wartość projektu: 18.387.077,56 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 17.370.205,12 zł

 

  • autor: Beata Żatkiewicz, data: 2024-05-16
  • Plakat