Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2023.02.15

  Informacja

  2023.02.15

  Wójt Gminy Regnów informuje, że podmiotami, które świadczą usługę w zakresie opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Regnów są następujące firmy:                                   - Wywóz odpadów komunalnych, Usługi kombajnem, Jan Piętara Nowy Regnów 37, 96-232 Regnów,                                                               - Usługi Asenizacyjne -Transportowe ,,TORINO”, Grażyna Janicka Babsk ul. Leśna 15/4, 96-200 Rawa Mazowiecka,                                                   - Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka. Wszyscy właściciele nieruchomości z terenu Gminy Regnów zobowiązani są do podpisania umowy z jednym z wyżej wymienionych podmiotów.

 • 2023.01.30

  Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

  2023.01.30

  Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

 • 2023.01.30

  Program opieki nad zwierzętami

  2023.01.30

  Informacja o możliwości zgłaszania uwag do projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Regnów na rok 2023”.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) Wójt Gminy Regnów podaje projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Regnów na rok 2023”. Wszelkie uwagi do projektu, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela organizacji których celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie gminy Regnów, należy kierować na adres:
  Urzędu Gminy w Regnów
  Regnów 95, 96-232 Regnów
  Termin składania uwag do 21 lutego 2023 r.

 • 2023.01.24

  Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów 2023

  2023.01.24

  Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, że od 16 stycznia do grudnia 2023 r.
  po raz kolejny zostanie uruchomiony „Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów”. W ramach programu osoby starsze będą mogły uzyskać poradę od następujących specjalistów: psychologa, prawnika oraz pracownika pomocy społecznej.  Telefon jest odpowiedzią na problemy osób starszych, którzy często czują się osamotnieni i pragną kontaktu z drugim człowiekiem. Dzięki programowi mieszkańcy województwa łódzkiego 60+ będą mogli porozmawiać ze specjalistami o swoich obawach, problemach oraz uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania.