Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Napis opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca" na tle złożonych rąk
  2022.04.20

  Współpraca – wkrótce nabór wniosków

  2022.04.20

  Od 30 kwietnia 2022 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie się można ubiegać o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca”. Pomoc pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a maksymalne dofinansowania jakie można uzyskać to nawet 12 mln zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących. Limit dofinansowania wynosi 12 mln zł na jedną grupę operacyjną, zaś jeśli chodzi o pojedynczą operację, nie może przekroczyć 6 mln zł. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może pozyskać środki tylko raz.

 • Logo Krainy Rawki
  2022.04.14

  NABORY WNIOSKÓW W LGD „KRAINA RAWKI”

  2022.04.14

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki" ogłosiło nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie 21 kwietnia – 12 maja 2022 roku. Nabory skierowane są do osób fizycznych planujących podjąć działalność gospodarczą, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, jednostek sektora finansów publicznych oraz kościołów i związków wyznaniowych. Mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki" mogą otrzymać wsparcie w wysokości 100 000 zł na założenie działalności gospodarczej oraz założenie działalności gospodarczej w zakresie usług noclegowych.

   

 • Postać otoczona dłońmi
  2022.04.14

  Program ,, Korpus wsparcia dla seniorów''

  2022.04.14

  Gmina Regnów przystąpiła do realizacji programu rządowego pt.: ,, Korpus wsparcia dla seniorów'' moduł II, tj. zakup urządzeń do świadczenia usługi, opieki na odległość'' przy użyciu tzw.: ,, opasek bezpieczeństwa - opaska telemedyczna'' wraz z zakupem usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami 65+ przez centrum monitoringu. Osoby zainteresowane prosimy o jak najszybszy kontakt w tej sprawie pod nr tel.: 46 813 16 63 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regnowie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 do 15.30. Zgłoszenia do programu będą przyjmowane do dnia 30.04.2022 r. Udział w programie dla seniora jest bezpłatny.

  Grafika "Wspieraj seniora"

 • „Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki - organizacja warsztatów”.
  2022.04.12

  „Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki - organizacja warsztatów”.

  2022.04.12

  Na terenie każdej gminy z obszaru LGD „Kraina Rawki” zostanie zorganizowany jeden warsztat rękodzieła. Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” do udziału w warsztatach, które odbędą się 21 i 28 kwietnia 2022 r. o godz. 17:00 w Domu Ludowym w Bukowcu (Bukowiec 47,97-226 Żelechlinek). Celem projektu jest zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców obszaru LGD "Kraina Rawki" poprzez organizację cyklu warsztatów rozwijających ich pasje. Zachęcamy mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” do udziału w warsztatach. Jako pierwsze odbędą się warsztaty garncarskie ze szkliwieniem. Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach przyjmowane będą telefonicznie pod numerem 46 814 50 18, 695 700 565 w godz. 8.00 – 15.30.

Stronicowanie