Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Napis ważna informacja
  2022.04.20

  Akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie w powiecie rawskim

  2022.04.20

  Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego w powiecie opoczyńskim, rawskim i tomaszowskim w roku 2022. Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając na podstawie § 4 ust.1, §10, §11 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013 r., poz. 1737) informuje, że na terenie województwa łódzkiego w okresie pomiędzy 22 kwietnia a 8 maja 2022 r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie obejmie teren powiatu opoczyńskiego, rawskiego i tomaszowskiego województwa łódzkiego z wyłączeniem obszarów zabudowanych i akwenów wodnych.

 • Napis opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca" na tle złożonych rąk
  2022.04.20

  Współpraca – wkrótce nabór wniosków

  2022.04.20

  Od 30 kwietnia 2022 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie się można ubiegać o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca”. Pomoc pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a maksymalne dofinansowania jakie można uzyskać to nawet 12 mln zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących. Limit dofinansowania wynosi 12 mln zł na jedną grupę operacyjną, zaś jeśli chodzi o pojedynczą operację, nie może przekroczyć 6 mln zł. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może pozyskać środki tylko raz.

 • Logo Krainy Rawki
  2022.04.14

  NABORY WNIOSKÓW W LGD „KRAINA RAWKI”

  2022.04.14

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki" ogłosiło nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie 21 kwietnia – 12 maja 2022 roku. Nabory skierowane są do osób fizycznych planujących podjąć działalność gospodarczą, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, jednostek sektora finansów publicznych oraz kościołów i związków wyznaniowych. Mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki" mogą otrzymać wsparcie w wysokości 100 000 zł na założenie działalności gospodarczej oraz założenie działalności gospodarczej w zakresie usług noclegowych.

   

 • Postać otoczona dłońmi
  2022.04.14

  Program ,, Korpus wsparcia dla seniorów''

  2022.04.14

  Gmina Regnów przystąpiła do realizacji programu rządowego pt.: ,, Korpus wsparcia dla seniorów'' moduł II, tj. zakup urządzeń do świadczenia usługi, opieki na odległość'' przy użyciu tzw.: ,, opasek bezpieczeństwa - opaska telemedyczna'' wraz z zakupem usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami 65+ przez centrum monitoringu. Osoby zainteresowane prosimy o jak najszybszy kontakt w tej sprawie pod nr tel.: 46 813 16 63 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regnowie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 do 15.30. Zgłoszenia do programu będą przyjmowane do dnia 30.04.2022 r. Udział w programie dla seniora jest bezpłatny.

  Grafika "Wspieraj seniora"

Stronicowanie