Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Dwie osoby podające sobie dłoń
  2022.05.09

  Do 100 tys. euro rocznie na tworzenie grup i organizacji producentów – nabór wystartował

  2022.05.09

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po raz jedenasty uruchomiła nabór wnioski o dofinasowanie na tworzenia grup producentów i organizacji producentów. O tę formę wsparcia, pochodzącą z budżetu PROW 2014-2020, można ubiegać się od 4 maja do 17 czerwca 2022 r. Pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Wnioski od 4 maja do 17 czerwca 2022 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź przez upoważnioną osobę do placówki Agencji, złożyć elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP bądź przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

 • 2022.04.29

  Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Regnowie

  2022.04.29

  ZARZĄDZENIE NR 24/2022
  WÓJTA GMINY REGNÓW
  z dnia 29 kwietnia 2022 r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Ciasia w Regnowie
  § 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Ciasia w Regnowie. 
  2. Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik do zarządzenia.
  § 2. Informację o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Ciasia w Regnowie, zamieszcza się na:
  1) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Regnów;
  2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Regnów;
  3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Regnów.
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Wójt Gminy Regnów
  Mariusz Cheba

 • Napis dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW: coraz mniej czasu na złożenie wniosku
  2022.04.25

  Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW: coraz mniej czasu na złożenie wniosku

  2022.04.25

  Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Przypominamy, że dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Zachęcamy, by nie odkładać tego na później. Rolnicy mają czas na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe do 16 maja 2022 r. Kto nie zdąży zrobić tego w tym terminie będzie mógł to zrobić jeszcze do 10 czerwca 2022 r., ale wówczas należne płatności zostaną pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. 

 • napis komiunikat
  2022.04.20

  Złóż deklarację do CEEB – do 30 czerwca

  2022.04.20

  Przypominamy Państwu, że każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej posiadanych źródeł ciepła wykorzystywanych do ogrzewania pomieszczeń w budynku lub podgrzania wody użytkowej. Deklaracja dotyczy każdego budynku i lokalu, w którym zainstalowane jest indywidualne źródło ciepła, bez względu na to, czy budynek lub lokal jest mieszkalny czy niemieszkalny. W przypadku źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku, deklarację trzeba złożyć do końca czerwca 2022 roku. Jeżeli źródło ciepła zostało zainstalowane po 1 lipca - w ciągu 14 dni od momentu uruchomienia.

Stronicowanie