Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2023.07.31

  Trening systemu alarmowego w dn. 1 sierpnia 2023 r.

  2023.07.31

  Urząd Gminy w Regnowie uprzejmie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 150/2023  Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz dla oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego, zostanie przeprowadzony trening polegający na uruchomieniu syren znajdujących się na terenie gminy. W związku z powyższym w dniu 01 sierpnia 2023 o godz. 17.00 na czas 1 minuty w Gminie Regnów zostaną włączone syreny w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

 • 2023.07.27

  Wybory do izb rolniczych -24.09.2023 r.

  2023.07.27

  Informujemy, że 28 lipca 2023 roku kończy się VI kadencja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Uchwałą nr 2/2023 r. Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r., na dzień  24 września 2023 r. (w godzinach od 8.00 do 18.00), zostały zarządzone wybory do izb rolniczych. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - https://www.izbarolnicza.lodz.pl/.

   

 • 2023.07.27

  SUSZA 2023 rok

  2023.07.27

  Szanowni mieszkańcy,
  w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1350), które
  w znaczący sposób zmieniły obowiązującą procedurę szacowania strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy, informujemy, iż: Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym jest złożenie przez rolnika,  producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”. Złożenie ww. wniosku jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

 • Plakat dot. korzystania z basenu z bonifikatą
  2023.06.28

  Wakacje z Aquarium.

  2023.06.28

  Wójt Gminy Regnów serdecznie zaprasza dzieci i młodzież szkolną z naszej gminy na wspaniałe Wakacje z Aquarium. Od 26.06.2023 do 31.08.2023 w godzinach od 8.00 do 15.00 ( z ostatnim wejściem do godz. 14.00) z wyłączeniem 15.08.2023 r. oraz weekendów  dzieci i młodzież z Gminy Regnów po okazaniu znaczka z logotypem przedszkola lub legitymacji szkolnej - pierwsza godzina korzystania z pływalni i figloraju z bonifikatą 50%.

Stronicowanie

baner toplayer
KOMUNIKAT ODNOŚNIE WODY