Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Napis informacja
  2021.12.31

  Punkt konsultacyjny – pomoc psychologa Gminy Regnów

  2021.12.31

  Zapraszamy na korzystanie z bezpłatnej pomocy psychologicznej na terenie naszej Gminy.
  W bibliotece gminnej w Regnowie będzie dyżurował psycholog świadczący pomoc w zakresie: uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard), pomoc dla rodzin osób z problemem uzależnień, pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinieporady rodzinne (konflikty małżeńskie, itd.), porady wychowawcze, kłopoty i kryzysy innego rodzaju. Dyżury odbywać się będą : Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca – 14:00 -16:00 Drugi i czwarty poniedziałek miesiąca –  11:30 -13:30 Psycholog przyjmuje tylko osoby dorosłe, terapia dzieci odbywa się w postaci terapii rodzinnej – wymagany jest najpierw kontakt z rodzicami. Psycholog Szymon Kocik Tel. 519 609 404

 • Logo Krainy Rawki
  2021.12.29

  Podsumowanie działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania " Kraina Rawki" w 2021roku

  2021.12.29

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” przygotowało artykuł z podsumowaniem działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zadań własnych LGD w 2021 roku. Zapraszamy do zapoznania się z tegorocznymi działaniami LGD „Kraina Rawki”. Artykuł dostępny na stronie: https://www.krainarawki.eu/podsumowanie-dzialan-w-2021-roku/

 • logo KGW
  2021.12.28

  Do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków na prowadzenie działalności statutowej, a wydatki muszą rozliczyć do końca stycznia.

  2021.12.28

  Panie z kół gospodyń wiejskich otrzymały w tym roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa blisko 55,9 mln zł na prowadzenie działalności statutowej. Na wydanie tych środków mają czas do końca grudnia 2021 r., a na ich rozliczenie do końca stycznia 2022 r. Przypominamy, że 31 grudnia 2021 r. mija czas na wydanie pieniędzy, które koła gospodyń wiejskich otrzymały z ARiMR na rozwijanie swojej działalności. Zaś do 31 stycznia 2022 r. muszą się one rozliczyć z wydatków w formie sprawozdania. Jeżeli którykolwiek z tych terminów nie zostanie dochowany, otrzymane dofinansowanie trzeba będzie zwrócić. 

 • -
  2021.12.28

  2021.12.28

  W związku z realizacją zadania polegającego na unieszkodliwieniu  wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Regnów, informujemy że wnioski  o nieodpłatne  wykonanie usług, obejmujących: odbiór, transport i unieszkodliwienie można składać do dnia 31 stycznia 2022 r.  Wzór   wniosku   można   pobrać   w   pokoju nr 1 urzędu gminy w Regnowie lub ze strony internetowej https://www.ugregnow.pl/564,ochrona-srodowiska.

Stronicowanie