Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Plakat informujący o badaniu
  2022.07.28

  Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju

  2022.07.28

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zaprasza Państwa do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Ankiety można wypełniać do 14 sierpnia 2022 roku. Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=468ef534&&b=fd1315e8a&&c=740f09be

   

 • Napis ważna informacja
  2022.07.13

  Wnioski o świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

  2022.07.13

  Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.  Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.). Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
  30 kwietnia 2022 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf    Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • 2022.07.11

  "Weekend na wsi"

  2022.07.11