Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Różowa wstążka
  2021.10.07

  Październik - miesiącem profilaktyki raka piersi

  2021.10.07

  W ramach obchodów października - miesiąca profilaktyki raka piersi Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zaplanował szereg działań poświęconych promocji i profilaktyce zdrowia dla mieszkańców województwa łódzkiego. Prowadzone są badania mammograficzne dla kobiet czy instruktaże samobadania piersi, którym towarzyszy dystrybucja materiałów o tematyce prozdrowotnej.

  Celem kampanii jest zwrócenie uwagi mieszkańców naszego województwa na znaczenie profilaktyki, nie tylko raka piersi, ale innych schorzeń zagrażających życiu.                                          

  W dniach 1 i 2 października br. przeprowadzono ww. działania w Łodzi. Kolejne przedsięwzięcia zaplanowano zgodnie z poniższym harmonogramem.           

  - 7 października 2021 r. - miejsce: Osiedle Widok w Skierniewicach, ul. Norwida 3, 96-100 Skierniewice, w  godz. 9.00-16.00,
  -    18 października 2021 r.- miejsce: parking przy Amfiteatrze Miejskim, ul. Narutowicza 7, 97-300 Piotrków Trybunalski, w godz. 10.00-16.00,
  -   23 października 2021 r. – miejsce: przed Miejskim Zespołem Przychodni Rejonowych w Zgierzu, ul. Łęczycka 24 a, 95-100 Zgierz, w godz. 10.00-16.00,
  -    29 października 2021r. – miejsce: przed Urzędem Miasta w Sieradzu,  Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, w godz.-10.00-16.00                                                                                                                                                                                                    Więcej informacji ma stronie: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/pazdziernik--miesiac-walki-z-rakiem-piersi

 • Grafika przedstawia znak i informacje o zamknięciu drogi
  2021.10.06

  Zamknięcie drogi gminnej w Regnowie

  2021.10.06

  W związku z ćwiczeniami powiatowymi służb ratowniczych z powiatu rawskiego informujemy, iż w dniu 8 października 2021 w godzinach 9.00-13.00 zamknięta będzie droga gminna przy zbiorniku wodnym w Regnowie.

 • Plakat przedstawiający 4 mężczyzn o zachodzie słońca trzymający prawe ręce w górze
  2021.10.05

  ARiMR ogłosiła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

  2021.10.05

  Od 20 października do 30 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

  Po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów będą mogły starać się o dofinasowanie z budżetu PROW 2014-2020. Nabór wniosków rozpocznie się 20 października i potrwa do 30 listopada 2021 r. O pomoc finansową w ramach tego działania może ubiegać się:                                                                                                                                                                                                               1 )grupa producentów rolnych uznana od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne;                                                                                                                                                                                                2)organizacja producentów uznana na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.                                                                                            Podmioty, które chcą starać się o wsparcie muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i spełniać określone warunki. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów. Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc., w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Będą one poddawane ocenie, a następnie na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

 • Plakat informujący i terminie naboru wniosków
  2021.10.01

  Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – wystartował nabór

  2021.10.01

  Od 28 września 2021 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dofinasowanie w ramach PROW 2014-2020 na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Nabór potrwa do 26 listopada 2021 r. Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać do placówek Agencji osobiście lub przez upoważnioną osobę lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Stronicowanie

baner toplayer
Baner porzedstawia informację o konultacjach społecznych w zakresie Strategii Gminy Regnów