Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Napis i Logo Narodowego Instytutu Onkologi
  2022.05.19

  XI Tygodnień Świadomości Czerniaka

  2022.05.19

  Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie. LINK: https://www.youtube.com/watch?v=3bvavaHANdg

 • Spotkanie informacyjne w sprawie zatrudniania cudzoziemców
  2022.05.11

  Spotkanie informacyjne w sprawie zatrudniania cudzoziemców

  2022.05.11

  Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej zaprasza pracodawców, przedsiębiorców, rolników, sadowników na spotkanie informacyjne dotyczące  zatrudniania cudzoziemców, w szczególności obywateli ukrainy, w ramach:

  1. Zezwolenia na pracę sezonową.
  2. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.
  3. Powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy.
  4. Programu „aktywizacja zawodowa bezrobotnych obywateli ukrainy wspierana ze środków rezerwy funduszu pracy, będącej w dyspozycji ministra rodziny i polityki społecznej” – staże, prace interwencyjne, roboty publiczne.
   Spotkanie odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie w dniu 17.05.2022 o godzinie 12.00.
 • Logo „Poznaj Polskę”
  2022.05.10

  Gmina Regnów otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022.

  2022.05.10

  Gmina Regnów otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”- edycja 2022. Środki finansowe przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

 • Logo Krainy Rawki
  2022.05.10

  Konkurs pt. „Najpiękniej Umajone”.

  2022.05.10

  Kapliczki i przydrożne krzyże są elementem krajobrazu polskiej wsi od setek lat. Stanowią miejsce kultu religijnego, ale są również świadectwem historycznym i artystycznym. Konkurs na najpiękniej umajone przydrożne kapliczki i krzyże to już tradycja na obszarze LGD "Kraina Rawki". Ogłoszono kolejną edycję konkursu pt. „Najpiękniej Umajone”. Na zwycięzców czekają nagrody! Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na stronie: https://www.krainarawki.eu

Stronicowanie