Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2023.09.11

  Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej

  2023.09.11

  WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Rawie Mazowieckiej ogłasza możliwość składania podań o przyjęcie do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez naszą placówkę.

 • 2023.08.21

  Spis członków izby rolniczej

  2023.08.21

  Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 114 w Regnowie informuje, że w dniach od 25.08.2023 r. do 31.08.2023 r. w godz. 7.30 – 15.00 w Urzędzie Gminy w Regnowie, w pokoju nr 6, będzie wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej zarządzonych na dzień  24 września 2023 r.  Podstawa prawna: art.28 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbachrolniczych (Dz.U.z 2022 r. poz.183), §11 ust. 1 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

 • Konkurs „Lokalne Ekopraktyki”.
  2023.08.21

  Konkurs „Lokalne Ekopraktyki”.

  2023.08.21

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza organizacje działające w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich do udziału w konkursie „Lokalne Ekopraktyki”. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne. Uczestnikami konkursu mogą zostać przykładowo: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu.

   

 • 2023.08.14

  Płatność dla małych gospodarstw

  2023.08.14

  W celu otrzymania płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 r. złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”, którego wzór znajduje się poniżej. Wycofanie żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw może zostać złożone w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Termin złożenia żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw oraz termin jego wycofania nie podlegają przywróceniu. Wysokość płatności dla małych gospodarstw ustala się jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do podstawowego wsparcia dochodów i stawki płatności na 1 ha wynoszącej równowartość w złotych kwoty 225 euro przeliczonej na złote z zastosowaniem kursu wymiany euro. Płatność dla małych gospodarstw przyznaje w drodze decyzji kierownik biura powiatowego Agencji właściwy według miejsca zamieszkania albo siedziby rolnika.

Stronicowanie

baner toplayer
KOMUNIKAT ODNOŚNIE WODY