Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2024.01.23

  Dodatek osłonowy w 2024 r.

  2024.01.23

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie informuje, iż ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpoznawane.Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regnowie lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany) – wówczas taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym. Dodatek osłonowy przysługuje: 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł, 2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę.

   

 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  2024.01.18

  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

  2024.01.18

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580) Wójt Gminy Regnów podaje projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Regnów na rok 2024”. Wszelkie uwagi do projektu, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela organizacji których celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie gminy Regnów, należy kierować na adres: Urzędu Gminy w Regnów, Regnów 95, 96-232 Regnów. Termin składania uwag do 8 lutego 2024r.

 • Zimowisko 2024
  2024.01.16

  Zimowisko 2024

  2024.01.16

  W terminie od 31.01.2024 r.  do 06.02.2024 r. Dla dzieci rolników, koszt: 289 zł/os dla pozostałych dzieci koszt: 895 zł/os. Osoby zainteresowane prosimy  o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Regnowie Tel. 46 8131663

 • 2024.01.11

  Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

  2024.01.11

  Wójt Gminy Regnów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  Gminy Regnów w 2024 roku.

Stronicowanie