Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • plakat przedstawiający las i napis inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych
  2022.05.24

  Masz las? Wkrótce będziesz mógł starać się o pieniądze na przeprowadzenie w nim inwestycji

  2022.05.24

  Od 20 czerwca do 29 lipca 2022 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. W tym naborze po raz pierwszy można będzie je składać również poprzez aplikację eWniosekPlus. Dofinansowanie dotyczy lasów prywatnych w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu oraz zostały wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako las.

 • Napis i Logo Narodowego Instytutu Onkologi
  2022.05.19

  XI Tygodnień Świadomości Czerniaka

  2022.05.19

  Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie. LINK: https://www.youtube.com/watch?v=3bvavaHANdg

 • Spotkanie informacyjne w sprawie zatrudniania cudzoziemców
  2022.05.11

  Spotkanie informacyjne w sprawie zatrudniania cudzoziemców

  2022.05.11

  Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej zaprasza pracodawców, przedsiębiorców, rolników, sadowników na spotkanie informacyjne dotyczące  zatrudniania cudzoziemców, w szczególności obywateli ukrainy, w ramach:

  1. Zezwolenia na pracę sezonową.
  2. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.
  3. Powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy.
  4. Programu „aktywizacja zawodowa bezrobotnych obywateli ukrainy wspierana ze środków rezerwy funduszu pracy, będącej w dyspozycji ministra rodziny i polityki społecznej” – staże, prace interwencyjne, roboty publiczne.
   Spotkanie odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie w dniu 17.05.2022 o godzinie 12.00.
 • Logo „Poznaj Polskę”
  2022.05.10

  Gmina Regnów otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022.

  2022.05.10

  Gmina Regnów otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”- edycja 2022. Środki finansowe przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Stronicowanie