Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2023.02.16

  Informacja

  2023.02.16

  Wójt Gminy Regnów informuje, że został wydłużony termin na składanie zgłoszeń na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach realizacji zadania pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Regnów”. Osoby zainteresowane budową przydomowej oczyszczalni na swojej nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Regnów prosimy o składanie zgłoszeń w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1 lub w pokoju nr 9, w terminie do dnia 28 lutego 2023 r.

                                                                                               

 • 2023.02.15

  Materiały informacyjne

  2023.02.15

  Materiały informacyjne dotyczące rejestracji koniowatych i drobiu w systemie IRZ.

   

 • 2023.02.15

  Informacja

  2023.02.15

  Wójt Gminy Regnów informuje, że podmiotami, które świadczą usługę w zakresie opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Regnów są następujące firmy:                                   - Wywóz odpadów komunalnych, Usługi kombajnem, Jan Piętara Nowy Regnów 37, 96-232 Regnów,                                                               - Usługi Asenizacyjne -Transportowe ,,TORINO”, Grażyna Janicka Babsk ul. Leśna 15/4, 96-200 Rawa Mazowiecka,                                                   - Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka. Wszyscy właściciele nieruchomości z terenu Gminy Regnów zobowiązani są do podpisania umowy z jednym z wyżej wymienionych podmiotów.

 • 2023.01.30

  Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

  2023.01.30

  Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Stronicowanie

baner toplayer
KOMUNIKAT ODNOŚNIE WODY