Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Grafika przedstawia informację o dodatku osłonowym
  2022.01.11

  Dodatek osłonowy-nowe świadczenie!

  2022.01.11

  Informujemy, że od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
  Postępowanie w sprawie dodatku osłonowego prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie.
  W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.
  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2022 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1) dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1.500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
  *dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).
  Wysokość dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
  - jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  - gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  - gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  - gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
  *podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).
  W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
  Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
  W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
  Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
  Wnioski będzie można składać:
  > elektronicznie za pośrednictwem platformy Epuap ( gopsregnow/SkrytkaESP ) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
  > tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
  Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regnowie.
  W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 46 813-16-63 w godzinach od 7:30 do 15:30.
  Pozostałe informacje
  Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
  Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.
  Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:
  a) w 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
  b) w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

 • Grafika przedstawia napis ,,dzień wolny od pracy"
  2022.01.04

  Dzień wolny od pracy

  2022.01.04
  Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr 1/2022 Wójta Gminy Regnów z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę, dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy.
  Z tego względu w tym dniu Urząd Gminy w Regnowie będzie nieczynny.
 • Bezpłatne badanie mammograficzne
  2022.01.03

  Bezpłatne badanie mammograficzne

  2022.01.03

  W dniu 10.01.2022r. ( poniedziałek) od godz 13.00 do godz. 17.00 odbędzie się bezpłatne badanie mammograficzne na terenie parkingu Ochotniczej Straży Pożarnej w Regnowie

 • Plakat informujący o terminie naboru
  2022.01.03

  Wsparcie z PROW na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – start naboru

  2022.01.03

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła, przyjmowanie wniosków w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. O dofinansowanie z ARiMR na ten cel można się ubiegać już po raz drugi. Wnioski o pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw do 31 stycznia 2022 r. będzie przyjmować Centrala ARiMR. Wymagane dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Stronicowanie

baner toplayer
Baner porzedstawia informację o konultacjach społecznych w zakresie Strategii Gminy Regnów