Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2023.05.05

  Program opieki nad zwierzętami

  2023.05.05

  W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym znak PNIK-i4131.307.2023 z dnia 17.04.2023 r. informujemy o możliwości zgłaszania uwag do poprawionego projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Regnów na rok 2023”.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) Wójt Gminy Regnów podaje poprawiony projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Regnów na rok 2023”. Wszelkie uwagi do projektu, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela organizacji których celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie gminy Regnów, należy kierować na adres:
  Urzędu Gminy w Regnów
  Regnów 95, 96-232 Regnów
  Termin składania uwag do 26 maja 2023 r.

 • Napis ważna informacja
  2023.04.20

  Informacja

  2023.04.20

  Niniejszym informujemy, że Wójt Gminy Regnów ustanowił w drodze Zarządzenia Nr 6/2023  z dnia 17.04.2023 r. - dzień 02 maja 2023 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Regnowie. Dzień ten zostanie odpracowany dnia 22 kwietnia 2023 r. (sobota) w godzinach od 7.30 do 15.30.

 • 2023.04.13

  Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

  2023.04.13

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że na terenie powiatu rawskiego w dniach od 15 kwietnia 2023 r. do 27 kwietnia 2023 r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 • Konkurs Nagroda Gospodarcza 2023 r.
  2023.04.13

  Konkurs Nagroda Gospodarcza 2023 r.

  2023.04.13

  W dniach 12-14 czerwca 2023 roku odbędzie XVI edycja „Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2023”, w ramach którego organizowana jest Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”.  Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla przedsiębiorców, którzy konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego, osiągają najlepsze efekty ekonomiczne, realizują innowacyjne projekty oraz cieszą się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą.  Celem nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców z województwa łódzkiego oraz inspirowanie ich do dalszego rozwoju, upowszechnianie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między firmami. Statuetki będą przyznane w sześciu kategoriach:                                                                                                                                            
  ·       Świadomi w biznesie – Nagroda Publiczności;
  ·         Debiut w biznesie;
  ·         Sukcesja z sukcesem;
  ·         Łódzkie zaprogramowane na przyszłość;
  ·         Międzynarodowy sukces;
  ·         „Biznes na PLUS”.

              Udział w konkursie jest bezpłatny. Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje na temat nagrody zostały zamieszczone na stronie:  www.biznesnaplus.lodzkie.pl

             

Stronicowanie

baner toplayer
KOMUNIKAT ODNOŚNIE WODY